blog

La bassa és una contrucció feta per a recollir l'aigua de la pluja i també per refrescar-se durant les temporades cada cop més caloroses.

L'aigua de les teulades es recull i va a parar primer en un dipòsit d'aigües pluvials i després a la bassa. L'aigua s'utilitza per regar els jardins i l'hort.

Es tracta d'un espai compartit entre les dues cases i la  nostra família.